Relining GVK en Naaldvilt

Door mijn jarenlange werkzaamheden in de relining heb ik een grote kennis opgebouwd van de meeste technieken die in het verleden en in de huidige reliningsmarkt beschikbaar zijn.

Totaalliners:
Alhoewel mijn basis in naaldvilt ligt heb ik mij de afgelopen jaren de kennis GVK-liners eigen gemaakt door bij een linerfabrikant het linerproductieproces te begeleiden en tegelijkertijd bij een installateur de installatie van deze liner te begeleiden.

Deelliners:
Ik heb kennis van de meest gangbare typen deelliners (GVK en Naaldvilt)

Putrenovatie:
Vanaf 2003 heb ik ervaring met het aanbrengen van coatings en GVK-beplating op de uitdagende ondergrond in inspectieputten en gemalen.
Vanaf 2014 heb ik ervaring met het aanbrengen van GVK-liners in putten

Linerberekeningen:
Linerberekeningen kunnen uitgevoerd worden met de speciale software die op de markt aanwezig is om liners te kunnen berekenen en controleberekeningen te maken van linerberekeningen van liner-leveranciers of linerinstallateurs.